flashicon

Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Fizyki


Działalność naukowa

Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii (PFWiO) należy do Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu. Zajmuje się kształceniem w specjalności Optyka Okularowa(studia licencjackie) oraz Optometria (studia magisterskie i doktoranckie). W badaniach naukowych prowadzonych w PFWiO wykorzystywane są przyrządy diagnostyczne i pomiarowe najwyższej klasy, takie jak: EEG, TMS, tDCS, EyeTrackers, platforma posturograficzna, SOCT, USG, perymetr i inne. Ponadto w ramach COPTOM prowadzone są specjalistyczne pomiary optometryczne wzroku u osób z zaburzeniami widzenia zezowymi i niezezowymi, trening wzrokowy oraz pomiary spektrofotometryczne. Co więcej, PFWiO jako jedyna placówka w Polsce w ramach specjalności Optometria kształci studentów w zakresie Treningu Wzorkowego w oparciu o Optometrię Behawioralną.

Zespół

Kierownik PFWiO:

prof.dr hab. Ryszard Naskręcki (PhD)

Pracownicy dydaktyczno-naukowi:

dr Anna Przekoracka-Krawczyk (PhD, adiunkt)
dr Andrzej Styszyński (PhD, MD, starszy wykładowca)
mgr Alicja Brenk-Krakowska (Msc, wykładowca)
mgr Sławomir Nogaj (Msc, starszy wykładowca)
mgr Marta Mróz (Msc, starszy technik)

 

Historia

Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii (PFWiO) należy do Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu. Od roku 1998 na kierunku Fizyka kształci się tu studentów w specjalności Optyka Okularowa (studia licencjackie) oraz Optometria (studia magisterskie). Studia te prowadzone są przy współpracy Katedry Optyki i Optometrii UMP oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Od samego początku opiekunem specjalności był i jest nadal prof. dr hab. Ryszard Naskręcki. Ogromne zasługi w rozwoju Optyki i Optometrii na UAM miał również dr Andrzej Styszyński, który od pierwszych lat brał i nadal bierze udział w kształceniu studentów umożliwiając im odbywanie zajęć klinicznych na Oddziale Okulistycznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

W roku 2005 poszerzono ofertę dydaktyczną o kształcenie w systemie niestacjonarnym najpierw w zakresie Optyki Okularowej, a trzy lata później również w zakresie Optometrii.
Od roku akademickiego 2006/2007 specjalność Optyka Okularowa i Optometria prowadzone są na kierunku Biofizyka.
W roku 2003 rozpoczęto prowadzenie studiów doktoranckich z Optometrii na kierunku Fizyka, a w cztery lata później (2007) pracę doktorską obronił pierwszy absolwent - Emilia Dębińska.


Współpraca dydaktyczna

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego UAM, Poznań
Katedra Psychologii Poznawczej WSFiZ w Warszawie
Wyższa Szkoła Dziennikarstwa w Poznaniu
Oddział Okulistyczny przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM w Poznaniu
PTOO

Kontakt

Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
tel. (61) 829-50-12
e-mail: ania_pk@amu.edu.plThis content gives a richer user experience by downloading the Flash plugin
It requires a newer version of the plugin You have currently installed. You can start free update from Adobe clicking here.
and if You are sure You completed update process please click here to open full-fledged >Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii< website